Płace minimalne w UE

Procedury związane z płacą minimalną na terenie Unii Europejskiej są skomplikowane, ponieważ kraje, w których obowiązuje płaca minimalna wprowadziły swoje własne reguły. Klienci mogą mieć z tym spore problemy, tracą swój cenny czas.
Specjalnie dla Państwa, dzięki współpracy z firmami rozliczymy płace minimalne, zaoferujemy doradztwo. Posiadamy również przedstawicieli. Systemy elektroniczne działają w krajach m.in.: Francja, Włochy, Niemcy, Austria, Belgia.
Nasza firma znając te systemy i procedury w imieniu Państwa firmy zarejestruje kierowców - we wszystkich systemach, w których istnieje obowiązek oddelegowania pracowników w systemie elektronicznym. Potrzebujemy tylko niezbędne dane do rejestracji. Wszystko zgodnie z przepisami dotyczącymi płacy minimalnej w krajach Unii Europejskiej.

Zapraszamy do formularza kontaktowego w celu ustalenia atrakcyjnej ceny za przeprowadzone procedury.

Poniżej przedstawiamy kraje i krótkie opisy systemów bądź regulacji. Poniższe inforamcje są tylko częścią skomplikowanej ustawy opłaty minimalnej z zakresu którego oferujemy kompleksową usługę.

NIEMCY

 • Od stycznia 2015 r. zaczęła obowiązywać niemiecka ustawa o płacy minimalnej MiLoG. Wprowadzaja ona konieczność stosowania minimalnego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy kierowcy. Przedsiębiorcy natomiast mają obowiązek zgłaszania pracowników, którzy będą wykonywali pracę na terenie Niemiec.
 • Nasza firma dokonuje zgłoszenie kierowcy w niemieckim systemie elektronicznym
 • Poinformujemy również jakie dokumenty powinien mieć przy sobie kierowca, a jakie powinny być przechowywane w firmie (potrzebne do kontroli).
 • Za nieścisłości przedsiebiorcom grożą wysokie kary finansowe:
  • do 500 tys € za niewypłacanie minimalnego wynagrodzenia kierowcy
  • do 30 tys € za brak zgłoszenia kierowcy

WŁOCHY

 • Od 2016 roku Włochy wprowadziły obowiązek stosowania płacy minimalnej dla kierowców delegowanych. Stosowaniu będzie podlegał tylko kabotaż
 • Nakładane są takie obowiązki na przedsięrbiorstwo jak:
  • Przedstawiciel na terenie Włoch
  • Zgłoszenie kierowcy przez serwis internetowy ClicLavoro
  • Zarejestrowanie przewozu
  • Tłumaczenie umowy o pracę
  • Oświadczenie pracodawcy o stawce godzinowej brutto oraz o zasadach rozliczania
  • Stawki: 9,76-10,03 €/h.
 • Kontrolujący będą sprawdzały czy kierowca jest wyposażony w stosowne dokumenty.
 • Możliwa kara finansowa: w wysokości od 1 000 do 10 000 euro.

FRANCJA

 • Loi Macron czyli ustawa Macrona, to nazwa francuskiej ustawy o płacy minimalnej (odpowiednik niemieckiego MiLoGa).
 • Ustawa ta stanowi zbiór zmian w przepisach prawa francuskiego, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej we Francji. 7 kwietnia 2016 r. we francuskim Dzienniku Ustaw został opublikowany jej dekret wykonawczy dotyczący min, zasad wynagradzania pracowników delegowanych do pracy we Francji.
 • Na terenie francji posiadamy przedstawieciela przebywającego tam na stałe.
 • Rejestrujemy kierowców we francuskim systemie elektronicznym SIPSI.
 • Stawki: 9,77-10,06 €/h.
 • Poinformujemy jakie dokumenty powinien mieć przy sobie kierowca, a jakie powinny być gromadzone przez przedsiebiorstwo.

WĘGRY

 • Przepisy dotyczące pracowników delegowanych weszły w życie 8 lipca 2016 r. Dla potrzeb rejestracji uruchomiony został specjalny serwis internetowy pod adresem www.ommf.gov.hu.
 • Konieczne będzie posiadanie przedstawiciela na terenie Węgier czyli osoby kontaktowej (najlepiej przebywającej na terenie Węgier), która w jednym z języków (angielski, niemiecki, węgierski) będzie mogła udzielić informacji nt. polskiego przedsiębiorstwa lub umożliwić kontakt firmy delegującej pracowników z przedstawicielami węgierskiej administracji.
 • Pracownikowi delegowanemu (zatrudnionemu na pełny etat) przysługuje minimalne wynagrodzenie miesięczne w wysokości 111 000 HUF brutto, tygodniowo 25 500 HUF brutto, dziennie 5 110 HUF brutto, za godzinę 639 HUF brutto czyli ok 8,80 PLN/h.
 • Polskie firmy, delegujące pracowników do pracy na terenie Węgier, zobowiązane są do dokonania stosownego zgłoszenia planowanych usług najpóźniej do dnia podjęcia prac. Informujemy również, iż obowiązek zgłoszenia dotyczy zarówno nowo zatrudnionych pracowników, jak i pracowników zatrudnionych przed wejściem w życie ustawy nr LXXIX z 2016 r. (w takich przypadkach termin złożenia oświadczenia upływa w dniu 31 sierpnia 2016 roku).

BELGIA

 • Zgłosimy kierowce do belgijskiej platformy elektronicznej - LIMOSA
 • Stawka: ok. 11,00 €/h.
 • Poinformujemy jakie dokumenty powinien mieć przy sobie kierowca, a jakie powinny być gromadzone przez przedsiebiorstwo.